บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

    2018-07-06 10:35:14
    5 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา