นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

    2021-08-16 09:45:54
    วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลสงขลา ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา ให้ใช้โรงยิมเนเซียมฯ เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนฯ ซึ่งสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละประมาณ 1,500 คน