นายกอบจ.สงขลา นำทีมผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดสงขลา และส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอจะนะ ร่วมส่งมอบข้าวสารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอจะนะ

    2021-08-16 09:48:59
    วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำทีมผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายสุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดสงขลา นายอริย์ธัช ทองเพชร และนายเสรี เหล๊าะเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอจะนะ ร่วมส่งมอบข้าวสารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลนาทับ จำนวน 5,906 ถุง 2. อบต.น้ำขาว จำนวน 2,086 ถุง 3. อบต.จะโหนง จำนวน 3,210 ถุง 4. อบต.สะกอม จำนวน 3,578 ถุง 5. อบต.ป่าชิง จำนวน 1,878 ถุง 6. อบต.คลองเปียะ จำนวน 1,744 ถุง 7. อบต.นาหว้า จำนวน 3,426 ถุง 8. อบต.ตลิ่งชัน จำนวน 1,762 ถุง รวมจำนวนข้าวสารที่ส่งมอบในอำเภอจะนะ 14/8/64 ทั้งสิ้น 23,590 ถุง