รองนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา

    2021-08-20 08:43:15
    วันที่ 19 สิง​หา​คม​ 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์​ฯ รวมถึงให้กำลังใจ แก่คณะครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่