นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2021-08-26 10:59:20
    วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาติดตามผลการปฏิบัติราชการ ให้แต่ละส่วราชการ สรุปผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค และการเตรียมความพร้อมของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข