นายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดคลินิกตรวจสุขภาพและคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลเมืองสงขลา

    2018-07-09 14:14:43
    6 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดคลินิกตรวจสุขภาพและคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลเมืองสงขลา พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อม นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ การจัดตั้งคลินิกตรวจสุขภาพ และคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลเมืองสงขลา ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-20.30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 08.00-12.00 น. และในเวลา 16.30-20.00 น.