นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม ของ อบจ.สงขลา

    2021-08-26 11:06:12
    วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม ของ อบจ.สงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้มาใช้บริการว่ามีการจัดระบบบริการฉีดวัคซีนได้ดีมาก ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ หลังจากฉีดวัคซีน และนายก อบจ.สงขลา ยังสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ให้กับผู้มาฉีดวัคซีนได้ดื่มทุกวัน