นายกอบจ.สงขลา รับมอบที่ดินจากพระครูสุวัฒนาภรณ์ (สิริวัฒนะ นพรัตน์) เจ้าอาวาสวัดนาทวี

    2021-08-30 10:39:48
    วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบที่ดินจากพระครูสุวัฒนาภรณ์ (สิริวัฒนะ นพรัตน์) เจ้าอาวาสวัดนาทวี ซึ่งได้อุทิศที่ดินในพื้นที่ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 83 6/10 ตารางวา (ทั้งแปลง) ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร #รวมพลังร่วมสร้างสุข