นายก อบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงาน เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้ ครั้งที่ 7

    2018-07-09 14:15:28
    6 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.15 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงาน เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้ ครั้งที่ 7 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลาง สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้ ครั้งที่ 7 ด้วยงบประมาณ 500,000 บาทรวมถึงสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีของจังหวัดสงขลา ที่สามารถสร้างสีสันและบรรยากาศให้กับเมืองหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี