นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยส.อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ โรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

    2021-08-30 10:44:54
    วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ โรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ อบจ.สงขลา ได้รับจัดสรรจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับชาวจังหวัดสงขลา ณ จุดบริการโรงพยาบาลสิงหนคร บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย