นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เป็นตัวแทนเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

    2021-08-30 10:46:57
    วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ เป็นตัวแทนเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ อบจ.สงขลา ได้รับจัดสรรจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับชาวจังหวัดสงขลา ณ จุดบริการอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้มาใช้บริการ ว่ามีการจัดการที่ดีมาก ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ