20 ม.ค. 2561 ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานสงขลาไบค์วีค ครั้งที่ 2

    2018-01-20 03:35:26
    วันที่ 20 มกราคม 2561 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานสงขลาไบค์วีค ครั้งที่ 2 (Songkhla Bike Week 2nd) โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ หาดชลาทัศน์ (บริเวณวงเวียนคนอ่านหนังสือ) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และนำเงินที่ได้รับจากการจัดงานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนก่อสร้างอาคารรพ.สงขลา