นายก อบจ.สงขลา เปิดป้ายหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ณ โรงพยาบาลเมืองสงขลา

    2018-07-09 14:16:42
    6 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เปิดป้ายหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ณ โรงพยาบาลเมืองสงขลา พร้อมส่งมอบรถตู้พยาบาลรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การกู้ชีพครบครัน มุ่งลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) นำโดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดป้ายหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ณ โรงพยาบาลเมืองสงขลา พร้อมได้ส่งมอบรถตู้พยาบาลรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือกู้ชีพครบครันให้กับทางโรงพยาบาลเมืองสงขลา ไว้คอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา และจุดใกล้เคียง ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ หรือประสบอุบัติเหตุ ให้ได้รับการบริการรักษาได้ทันท่วงทีและถือว่าเป็นรถฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาคใต้ขณะนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า อบจ.สงขลา และโรงพยาบาลสงขลา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะวิกฤติ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเน้นการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็นนาทีชีวิต เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต หรือส่งผลให้เกิดความพิการ จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น ทั้งนี้ เพื่อร่วมให้บริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะวิกฤติ โดยให้การช่วยเหลือและรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และจุดใกล้เคียง เพื่อลดอัตราการป่วยตาย และพิการจากภาวะการป่วยฉุกเฉินวิกฤติของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติให้ได้รับบริการและรักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที รวดเร็ว และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบรถตู้พยาบาลรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือกู้ชีพครบครันให้กับทางโรงพยาบาลสงขลา ไว้คอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา และจุดใกล้เคียง ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ หรือประสบอุบัติเหตุ ให้ได้รับการบริการรักษาได้ทันท่วงที