อบจ.สงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

    2021-09-02 09:25:46
    วันที่ 31 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสงขลา ดังนี้ 1.นางเสาวนีย์ ประทีปทอง นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา มอบ พัดลม ยี่ห้อ Hatari 4 ตัว พัดลม ยี่ห้อ GEO 2 ตัว พัดลม ยี่ห้อ wishy 1 ตัว พัดลม ยี่ห้อ sharp 1 ตัว 2.บริษัท พีพีริช อินเตอร์ จํากัด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มอบ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์จำนวน 126 ขวด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้