นายก อบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายก อบจ.สงขลา เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา บุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.สงขลา ที่ให้บริการฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 6

    2021-09-02 09:28:02
    31 ส.ค. 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม และ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา บุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.สงขลา ที่ให้บริการฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 6 รวมทั้ง อสม. จิตอาสา ใน จ.สงขลา ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา ทั้งนี้ได้รับมอบพัดลม เครื่องวัดความดัน น้ำดื่มคลอโรฟิลล์ และเครื่องพ่นฆ่าเชื้อแบบนาโน จากสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำ จ.สงขลา และสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จ.สงขลา ครอบครัวพฤกษาสิริ และ บ.พีพีริช (PPRICH) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ หน้าที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19