นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยรองนายกอบจ.สงขลา และส.อบจ.สงขลา เขตพื้นที่อำเภอนาทวี ลงพื้นที่โรงพยาบาลนาทวี เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

    2021-09-02 09:32:34
    วันที่ 1 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตพื้นที่อำเภอนาทวี ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา สนับสนุนทุกภารกิจพิชิตโควิด-19