นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ บ้านแคโมเดล ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม “Kick off ปลูกฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรต้านโควิด-19”

    2021-09-02 09:34:37
    วันที่ 1 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ บ้านแคโมเดล ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม “Kick off ปลูกฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรต้านโควิด-19” ซึ่งเกิดขึ้นจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดสงขลา ร่วมมือกันทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตพืชจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร 3. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา 4. โรงพยาบาลสิงหนคร 5. คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอสทิงพระ ร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีกิจกรรมการเสวนา พูดคุย ถึงความร่วมมือกันผลักดันให้บ้านแคโมเดล ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพร ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถรักษา และยับยั้งอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง เป็นต้น อีกทั้งการใช้พืชสมุนไพรไทย ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยา ฟาวิพิราเวียร์ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และหลังจบการเสวนา ได้ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ในแปลงสาธิตของเกษตรฯ ณ บ้านแคโมเดล ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา