นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2021-09-02 14:48:23
    วันที่ 2 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณา และติดตามผลการปฏิบัติราชการ ... สรุปผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในแต่ละส่วนราชการ การเตรียมความพร้อมของงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 การพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข