นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขาฯ ส.อบจ.อำเภอจะนะ เขต 1และนายอำเภอจะนะ ลงพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

    2021-09-03 10:17:26
    วันที่ 2 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา / นายเสรี เหล๊าะเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัดสงขลา อำเภอจะนะ เขต 1 / และว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา สนับสนุนทุกภารกิจพิชิตโควิด-19