นายก อบจ.สงขลา มุ่งมั่น หวังดันกระแสสินธุ์โมเดล ชูสงขลาเมืองสมุนไพร ของประเทศไทย

    2021-09-06 09:57:39
    วันที่ 3 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ... นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม "Kick off ปลูกฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรต้านโควิด-19" โดยความร่วมมือระหว่าง ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชนวัดเกาะใหญ่และภาคส่วนต่างๆ ร่วมเสวนาวิชาการเพื่อชูศักยภาพ และเสนอแนวทาง เพื่อผลักดันอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สู่เมืองสมุนไพรของประเทศไทย อีกทั้งร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร แปลงต้นแบบ จำนวน 999 ต้น และสมุนไพรต้านโควิด-19 โดยมี พระครูวิจิตรสาธุรส เจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ และภาคส่วนต่างๆ ร่วมสานเสวนา และนายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 ดำเนินรายการ ณ วัดเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา