นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกล ดำเนินการปรับเกลี่ยไหล่ทาง ถนนสายบ้านวังโต้ - บ้านสะพานไม้แก่นตก อำเภอจะนะ

    2021-09-06 10:01:09
    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกล ดำเนินการปรับเกลี่ยไหล่ทาง ถนนสายบ้านวังโต้ - บ้านสะพานไม้แก่นตก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม #รวมพลังร่วมสร้างสุข