นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกล เร่งดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายบ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง - บ้านพร้าว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง

    2021-09-06 10:03:23
    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกล เร่งดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูมรสุม (น้ำ) และป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ ถนนสายบ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง - บ้านพร้าว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข