นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง โครงการบูรณะถนนลาดยาง ถนนสายบ้านแปดร้อยไร่ ตำบลสำนักขาม-บ้านควนลัด ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา

    2021-09-06 14:57:36
    วันที่ 6 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง โครงการบูรณะถนนลาดยาง ถนนสายบ้านแปดร้อยไร่ ตำบลสำนักขาม-บ้านควนลัด ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขนาด 8.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ในวงเงินตามสัญญาจ้าง 6,595,000 บาท