นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีสวมหมวกในชุดพิธีการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    2018-07-09 14:20:10
    6 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีสวมหมวกในชุดพิธีการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และให้โอวาท โดยมีนายจรัญ ศรีทวีวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม จำนวน 546 คน พิธีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพิธีแห่งเกียรติยศของลูกน้ำเงินขาว และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับเกียรติสวมชุดพิธีการของสถาบันอันเป็นที่ยอมรับ และศรัทธาของชาวสงขลา มีปณิธานที่แน่วแน่ของชาวมหาวชิราวุธที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา