ปลัดอบจ.สงขลา ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงบ้านศรัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมือง ประชุมเพื่อขอสงวนสิทธิ์งดค่าปรับ

    2021-09-08 11:04:44
    วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และห้างหุ้นส่วนเอเอ็มวาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงบ้านศรัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชุมเพื่อขอสงวนสิทธิ์งดค่าปรับ ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา