อบจ.สงขลา ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน นำร่องเปิดเมืองด่านนอก "DANNOK SANDBOX" หวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

    2021-09-09 09:21:53
    วันที่ 8 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และเสนอแนวคิด เพื่อดำเนินโครงการเปิดเมืองด่านนอก "ด่านนอกแซนด์บ๊อกซ์โมเดล" พร้อมด้วย ... นายเดชอิศม์ ขาวทอง (สส.สงขลา เขต 5) นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ (นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา) นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร (นายด่านศุลกากรสะเดา) นายพลวัฒน์ วิไลชื่นผล (กำนันตำบลสำนักขาม) ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา (ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรักษ์ด่านนอก) ตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านนอก ณ ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งคาดว่าจะทดลองการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เปิดด่านรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข เรา รัก สงขลา