นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564

    2021-09-09 09:25:06
    วันที่ 8 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเลื่อน การผลิต การแปรรูป และการตลาด ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรอื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 จำนวนชุมชน 127 ตำบล จำนวนพืชสมุนไพร 127,000 ต้น ผลิตภัณฑ์ยา 10 ล้านแคปซูล ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงชลา #สงขลาเมืองสมุนไพรต้านโรคโควิด19 #รวมพลังร่วมสร้างสุข