นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อจัดซื้อ "ข้าวสารยี่ห้อจัสมิน" จำนวน 234,556 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม)

    2021-09-10 09:24:40
    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาซื้อขาย กับบริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์ จำกัด เพื่อจัดซื้อ "ข้าวสารยี่ห้อจัสมิน" จำนวน 234,556 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) โดยวิธีคัดเลือก เป็นราคาทั้งสิ้น 34,479,732.00 บาท (สามสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) #รวมพลังร่วมสร้างสุข