นายกอบจ.สงขลา ประธานในพิธี "รับมอบพันธุ์ปลานิล และปล่อยปลาเบญจพรรณกินพืช 999,999 ตัว"

    2021-09-10 09:41:48
    วันที่ 9 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี "รับมอบพันธุ์ปลานิล และปล่อยปลาเบญจพรรณกินพืช 999,999 ตัว" โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ 9) ปลานิลสินในน้ำ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา นางสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา เลขานุการนายก อบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ตัวแทนอดีต รมช.ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) นายอำเภอคลองหอยโข่ง ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสงขลา ผู้บริหารวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 16 ตัวแทนชุมชน และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ มอบพันธุ์ปลานิลจิตรดา แก่ประชาชน ตัวแทนชุมชน หน่วยงาน จำนวน 100,000 ตัว ปล่อยปลาเบญจพรรณกินพืช (ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก ปลาสุลต่าน) จำนวน 999,999 ตัว 〰ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณปลาน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการทำประมงน้ำจืด ให้กับพี่น้องประชาชน ในจังหวัดสงขลาต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข