นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ 9)

    2021-09-10 10:05:36
    วันที่ 9 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ 9) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาวประมงพื้นบ้านต่อไป ณ บ้านน้ำลัด ม.2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข