นายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเมืองสงขลา

    2021-09-14 10:31:19
    วันที่ 10 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเมืองสงขลา พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชน โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และส่วนราชการในจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังจากจบการประชุม ได้ร่วมกันลงพื้นที่ ตำบลพะวง ถนนลพบุรีราเมศว์ สายสงขลา-หาดใหญ่ และบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย ซึ่งกำลังมีการขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังในช่วงฤดูมรสุมของจังหวัดสงขลา