นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่

    2018-07-09 14:21:53
    6 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งได้ใช้เครื่องจักรในการดำเนินการปรับพื้นที่ขุดแนวคูระบายน้ำวางท่อปูนโดยรอบสนาม