นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยรองนายก อบจ.สงขลา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา ร่วมพลังร่วมในกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"

    2021-09-14 10:35:11
    วันที่ 10 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา ร่วมพลังร่วมในกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,200 ต้น ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน ข้าราชการ พนักงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ เขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข