นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย รองนายก อบจ.สงขลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

    2021-09-14 10:40:49
    วันที่ 10 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลคูหาใต้ จำนวน 4,694 ถุง 2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 7,734 ถุง 3. อบต.รัตภูมิ จำนวน 4,712 ถุง 4. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จำนวน 1,668 ถุง 5. อบต.ควนรู จำนวน 2,610 ถุง 6. อบต.เขาพระ จำนวน 3,386 ถุง 7. อบต.ท่าชะมวง จำนวน 6,212 ถุง 8. เทศบาลตำบลนาสีทอง จำนวน 1,154 ถุง ข้าวสาร (1) ถุง = (5) กิโลกรัม #รวมพลังร่วมสร้างสุข