นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย รองนายก อบจ.สงขลา เลขานุการนายก ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อ.จะนะ และสมาชิกสภาฯ อ.นาทวี ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

    2021-09-14 10:45:44
    วันที่ 11 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาฯ นายเสรี เหลาะเหม สมาชิกสภาฯ อ.จะนะ นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ สมาชิกสภาฯ อ.นาทวี นายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาฯ อ.นาทวี ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1,582 ถุง 2. องค์การบริหารส่วนตำบลคู จำนวน 2,776 ถุง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู จำนวน 1,888 ถุง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง จำนวน 2,018 ถุง 5. องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง จำนวน 2,464 ถุง 6. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย จำนวน 1,390 ถุง ข้าวสาร (1) ถุง = (5) กิโลกรัม #รวมพลังร่วมสร้างสุข