นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ทาง อบจ.สงขลา

    2021-09-14 10:51:49
    วันที่ 13 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกฯ และนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกฯ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ทาง อบจ.สงขลา ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการฉีดเข็มที่ 2 ในวันนี้เป็นวันแรก ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย