นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย เลขานุการ ฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกสภาฯ (อ.เมืองสงขลา เขต1 เขต2 เขต 4) ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

    2021-09-14 11:19:10
    วันที่ 13 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการ ฯ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษาฯ นายวิชัย กุหลาบวรรณ สมาชิกสภาฯ (อ.เมืองสงขลา เขต1) นายศริชัย เอกพันธ์สมาชิกสภาฯ (อ.เมืองสงขลา เขต 2) นายพรชัย พานิชกรณ์ สมาชิกสภาฯ (อ.เมืองสงขลา เขต 4) ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลพะวง จำนวน 10,380 ถุง 2. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จำนวน 4,614 ถุง 3. เทศบาลนครสงขลา จำนวน 18,268 ถุง ข้าวสาร 1 ถุง = 5 กิโลกรัม #รวมพลังร่วมสร้างสุข