การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

    2021-09-14 13:08:28
    วันที่ 13 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษาฯ ร่วมมอบโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ซึ่งได้รับการสนับสนุน ร่วมสมทบทุนโดยคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ จำนวน 10 เครื่อง ณ ลานกิจกรรม ในอาคารเรียน โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ (ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี และเทคโนโลยีทางการเกษตร) โรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ (ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา) #รวมพลังร่วมสร้างสุข