นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ อ.นาทวี ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

    2021-09-14 13:12:05
    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ สมาชิกสภาฯ อ.นาทวี และนายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาฯ อ.นาทวี ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนี้ 1. อบต.นาหมอศรี จำนวน 1,476 ถุง 2. อบต.ท่าประดู่ จำนวน 2,142 ถุง 3. อบต.คลองกวาง จำนวน 2,018 ถุง 4. อบต.ปลักหนู จำนวน 1,888 ถุง 5. อบต.ทับช้าง จำนวน 2,464 ถุง 6. อบต.ฉาง จำนวน 1,796 ถุง ข้าวสาร (1) ถุง = (5) กิโลกรัม #รวมพลังร่วมสร้างสุข