นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

    2018-07-09 14:22:42
    6 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลา โดยร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี และเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการ ระหว่างทีม สป.กก.ส่วนกลาง&ทีม VIP สงขลา ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์