นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ส่งมอบข้าวสาร

    2021-09-15 12:56:13
    วันที่ 14 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโดย นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาฯ นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ ส.อบจ.เขต 3 อำเภอหาดใหญ่ นายศุภวัฒน์ กลับกลาย ส.อบจ.เขต 5 อำเภอหาดใหญ่ นายอาซีด หลำเบ็นสะ ส.อบจ.เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ นายณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ ส.อบจ.เขต 10 อำเภอหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ส่งมอบข้าวสารให้กับ 1.เทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 19,312 ถุง 2.เทศบาลตำบลทุ่งตำเสา จำนวน 7,108 ถุง 3.องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จำนวน 3,110 ถุง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.สงขลา ได้ทำการสำรวจ และขอการสนับสนุนข้าวสารจาก อบจ.สงขลา ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามเกณฑ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ