นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และส.อบจ.เขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

    2021-09-16 08:43:23
    วันที่ 15 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการ ฯ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนี้ 1. เทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 9,290 ถุง 2. เทศบาลตำบลคูเต่า จำนวน 4,320 ถุง 3. เทศบาลตำบลบ้านไร่ จำนวน 2,206 ถุง 4. เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 8,096 ถุง 5. เทศบาลตำบลพะตง จำนวน 2,194 ถุง ข้าวสาร 1 ถุง = 5 กิโลกรัม #รวมพลังร่วมสร้างสุข