อบจ.สงขลา ร่วมกับ ปภ.สงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแนวทางการบูรณะการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

    2021-09-20 10:35:18
    วันที่16 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ตามที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย ให้ อบจ.สงขลา รับหน้าที่มาดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา