นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง การดำเนินกิจการแพขนานยนต์

    2021-09-20 10:48:46
    วันที่ 16 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง การดำเนินกิจการแพขนานยนต์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา