นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ ของ อบจ.สงขลา เนื่องในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2564

    2021-09-20 10:50:22
    วันที่ 15 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ ของ อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2564 จังหวัดสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา