นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และรองประธานสภา อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีมอบข้าวสารให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

    2021-09-20 10:56:50
    วันที่ 16 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษาฯ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ นายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภา อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีมอบข้าวสารให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ส่งมอบข้าวสารให้กับเทศบาลนครสงขลา ไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 จำนวน 18,268 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) #รวมพลังร่วมสร้างสุข