อบจ.สงขลา ห่วงใยประชาชน

    2021-09-20 11:04:55
    วันที่ 16 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการฯ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการฯ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษาฯ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา จำนวน 2,764 ถุง 2. เทศบาลตำบลท่าพระยา จำนวน 3,966 ถุง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ จำนวน 44 ถุง 4. องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลเปียน จำนวน 3,304 ถุง 5. องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี จำนวน 2,214 ถุง 6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด จำนวน 2,408 ถุง ข้าวสาร 1 ถุง น้ำหนัก 5 กิโลกรัม #รวมพลังร่วมสร้างสุข