นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับเกษตรจังหวัดสงขลา และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

    2021-09-20 11:09:10
    วันที่ 17 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับเกษตรจังหวัดสงขลา และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องแนวทางในการจัดตั้งกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา