อบจ.สงขลา จับมือ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด พ้นวิกฤติ

    2021-09-20 11:11:01
    วันที่ 17 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกฯ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกฯ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษาฯ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษาฯ ร่วมในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โดย นางพรรณพิไล วิริยะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมให้บริการสาธารณะในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ Yuwell จำนวน 5 เครื่อง ให้ทางโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง เพื่อใช้ผลิตออกซิเจน ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #รวมพลังร่วมสร้างสุข