นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

    2021-09-20 11:18:34
    วันที่ 18 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมกับคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาฯ นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาฯ นายบรรพต สิงห์หนู ส.อบจ. เขต 1 อำเภอสะเดา นายโอภาส บุญโสภา ส.อบจ. เขต 2 อำเภอสะเดา นายพิทักษ์ พฤกษาณุศักดิ์ ส.อบจ. เขต 3 อำเภอสะเดา นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ ส.อบจ. เขต 3 อำเภอหาดใหญ่ นางสาวเวทิดา การันสันติ ส.อบจ. เขต 8 อำเภอหาดใหญ่ นายอาซีด หลำเบ็นสะ ส.อบจ. เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร) น้ำหนักถุงละ 5 กก. ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนฯ ได้แก่ เทศบาลตำบลปาดัง จำนวน 4,808 ถุง องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา จำนวน 1,546 ถุง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จำนวน 2,396 ถุง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว จำนวน 3,916 ถุง เทศบาลตำบลคลองแงะ จำนวน 2,616 ถุง เทศบาลตำบลสำนักขาม จำนวน 3,128 ถุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ จำนวน 1,570 ถุง เทศบาลตำบลปริก จำนวน 2,326 ถุง เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.สงขลา ได้ทำการสำรวจ และขอการสนับสนุนข้าวสารจาก อบจ.สงขลา ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามเกณฑ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ